Wednesday, December 31, 2008

Paalam, 2008 (Farewell, 2008)


Magtatapos na naman ang isang taon. (A year is about to end again.)

Hmm, tumitingin sa likod , kamusta ba ang 2008? (Hmm, looking back, how was 2008?)

Sa taong 2008... (In the year 2008)

...hindi pa rin ako nagka-boyfriend (pero muntik na he he at may mga umaligid ngunit di naman mga katalo) [I still didn't have a boyfriend...but I almost did he he and there were some suitors who were not "suitable"]


...ako ay nakapagturo muli sa UP at enjoy naman ako (walang choice ang mga estudyante ko kundi pagdusahan ang mga jokes ko) [I was able to teach again at the University of the Philippines and I enjoyed myself...my students had no choice but to bear with my jokes]

...marami akong naging proyekto at bagong kliyente (subali't bakit wala pa rin akong ipon?) [I had several projects and new clients...but how come I still don't have any savings?]

...dumagsa ang mga karamdaman, dumami ang mga gamot at duktor na kinukunsulta ko (kaya pala wala akong ipon pero di bale, marami namang ngipin) [I had several illnesses, my medicines increased and I am now seeing more doctors...that is why I don't have any savings but never mind, I have a lot of teeth]

...dumami ang aking mga puting buhok (pero hindi pa sapat para magtina ako) [I had more white hair...but not enough for me to dye]


...natuto akong magluto ng mangilan-ngilang ulam (ngunit dahil sa kawalan ng ehersisyo - due to lack of practice - nakalimutan ko na yata lahat ng natutunan ko) [I learned how to cook a few dishes but due to lack of practice, I seem to have forgotten all that I have learned]

...may mga nakilala ako at sila'y mga bago kong kaibigan na ngayon (sayang, yung mga cute sa kanila, either babae o may asawa) [I met some people and now they are new friends...it is a pity that the cute ones are either female or married]

...nakabili ako ng digital camera (na inarbor ng anak ko), ng MP3 player (na inarbor ng anak ko), at ng mga damit (buti na lang straight na lalaki ang anak ko) [I was able to buy a digital camera (which my son got from me), an MP3 player (which my son got from me), and clothes (it's a good thing my son is a straight guy)]

...nakabisita ako ng ilang beses sa Women's Correctional, nakapag-donate ako ng books sa isang NGO, at yung iba kong mga kawanggawa sa 2009 ko na gagawin [I was able to visit the Women's Correctional a number of time, I was able to donate books to an NGO, and my other charity work I will do in 2009]

...hindi ko pa rin natapos yung libro kong, "Mission: Possible!", pero may ideya na ako para sa isang screenplay "Ang Mundo ni Minda", isang stageplay "The Best of Nuts", isang pang libro "I Ain't Manic-Depressive, I'm Bi-Polar!", at naumpisahan ko ang blog na ito, "I Love Humor & More" [I still was not able to finish my book, "Mission:Possible!" but I have ideas for a screenplay, "Ang Mundo ni Minda" [The World of Minda], a stageplay "The Best of Nuts", another book "I Ain't Manic-Depressive, I'm Bi-Polar!", and I was able to start this blog, "I Love Humor & More]

...marami akong natutunan sa Internet, marami akong inalisan pero marami din akong sinalihan at binisitang bagong websites [I learned a lot about the Internet, I left a lot of sites, joined several and visited new ones]

...mas naging close kami ng nanay ko at anak ko, at mga family members ko dahil ang dalas naming magka-gettogether ngayong taon na ito [I became closer to my mother and son, and to my family member because we had several get-togethers this year]

...hindi ako masyadong tumaba, lalo pang gumanda, at medyo mayabang pa rin [I did not gain too much weight, I because more beautiful, at remained somewhat proud]

Haay, 2008, nalulungkot ako at kailangan na tayong magpaalam sa isa't isa. [Well, 2008, I'm sa because we have to say farewell to each other.]


Pero excited na ako para sa 2009! Bagong taon, bagong pagkakataong (makahanap ng true love ko). [But I'm excited for 2009! New year, new opportunity (to find my true love)]

No comments:

Post a Comment

Leave an honest comment but if you can't be honest, be kind